Intervisie / Coaching

Erger je niet, verwonder je slechts

 

De werkvloer is de beste leeromgeving!

Intervisie is een vorm van collegiale toetsing met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren. Soms gaat het over hardnekkige of sluimerende problemen, soms kleine maar lastige irritaties. Zaken waar je anders nooit de tijd voor neemt, maar die toch vaak diep ingrijpen. Het herhalend karakter biedt een stevig fundament aan een interne leeromgeving en het ondersteunt het proces van co-creatie. Ik zorg als proces begeleider voor een effectieve leeromgeving en voorkom dat het blijft steken in bijpraten en informatie uitwisselen.