Profielschets

I’m not perfect, I’m a limited edition

Een profielschets geeft een betrouwbaar en objectief beeld van een persoon. Dit profiel geeft tevens zicht op het aanwezige potentieel van de medewerker. Gedrag, drijfveren en talenten van de kandidaat komen aanbod en de interactie daartussen. Vragen die centraal staan binnen deze analyse:

  • Welke gedrag is kenmerkend voor deze kandidaat? Wat is zijn/haar manier van communiceren?
  • Op welk gebied is er ontwikkelruimte binnen dit profiel?
  • Binnen wat voor werkomgeving komt de kandidaat het best tot zijn/haar recht?
  • Wat moet u doen om hem/haar te motiveren? Waar haalt hij/zij voldoening uit?
  • Welke zaken ziet hij of zij sterk, wat is het talent, de kracht van dit profiel?

Dit inzicht kan te pas komen bij het onderbouwen van selectiebeslissingen, het voeren van functioneringsgesprekken, herplaatsingen tijdens reorganisatietrajecten, inventarisatie van een trainingsbehoefte en bijvoorbeeld bij het bemiddelen van conflicten.