Teamontwikkeling

Hetzelfde T-shirt maakt nog geen team

Als wij met teams aan de slag gaan ligt er een behoefte om de samenwerking te bevorderen. Het herkennen, erkennen en benutten van de verschillende karakters in een team.

Erger je niet, verwonder je slechts

Daar zetten we in sommige gevallen de profielschetsen voor in. In dat geval, zal na de individuele analyse een teamsessie volgen. We brengen gezamenlijk in kaart op basis van een objectieve meting wat goed gaat, waar het beter kan en waar er risico’s ontstaan.

  • Waar liggen de kwaliteiten binnen het team?
  • Waar liggen de krachten en waar liggen de uitdagingen en risico’s?
  • Welke belemmerende en helpende patronen zijn er?
  • Welke spanningsvelden zijn er en hoe zijn deze te verklaren?
  • Accepteren we elkaars ‘anders zijn’?
  • Hoe gaan we deze individuele verschillen overbruggen?

Maar ook zonder profielschetsen kunnen we begeleiding bieden. We zullen de veiligheid creëren om open te communiceren, te benoemen wat er is en afronden met concrete voornemens en afspraken. Wij helpen bij het laten ontstaan van een eenduidig en gezamenlijk perspectief.

Het besef dat iedereen uniek is en er mag zijn dringt weer door.

Om de opbrengsten van deze dag te borgen kan intervisie een mooi middels zijn.